IT&Care

Software voor arbeid, vitaliteit en gezondheid


IT&Care ontwikkelt en beheert integrale, webbased softwareapplicaties. Hiermee ondersteunen we werkgevers, werknemers, bedrijfsartsen en adviseurs op het gebied van arbeid, vitaliteit en gezondheid. Dit doen we sinds 2001 en onze applicaties worden inmiddels door zo’n 1,5 miljoen mensen gebruikt.

Bij ons staan de klant en de kwaliteit van onze software en dienstverlening centraal. We werken met plezier en passie voor IT met veel aandacht voor de ‘human touch’ in een groeiend team van zo’n 100 enthousiaste professionals.

We zijn ISO 27001-gecertificeerd en we beschikken over de NEN 7510-certificering. Daarmee voldoen wij aan de maximale eisen op het gebied van procesbeheersing en bescherming van medische- en persoonsgegevens. Daarnaast is IT&Care geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie

Kwetsbaarheid Citrix:

security maatregelen houden gegevens veilig


De afgelopen tijd zijn er in de media verschillende berichten verschenen over de gevolgen van de ernstige kwetsbaarheid van Citrix. Citrix maakte deze ernstige kwetsbaarheid op 17 december jongstleden zelf bekend. Omdat IT&Care gebruikmaakt van Citrix (Citrix ADC en Citrix Gateway server) hebben we mitigerende maatregelen genomen, waardoor deze kwetsbaarheid niet misbruikt kon worden. Daarnaast zijn – uit voorzorg – onze omgeving en de genomen mitigerende maatregelen uitvoerig geanalyseerd door een extern security bedrijf. De analyse heeft uitgewezen dat er geen sporen van inbraak, verlies van gegevens en oneigenlijk gebruik van gegevens zijn gedetecteerd, waarbij tevens is bekrachtigd dat de genomen maatregelen afdoende zijn om aanvallers voor deze kwetsbaarheid buiten de deur te houden.

Natuurlijk houdt IT&Care haar infrastructuur en dataverkeer voortdurend in de gaten en werkt ze haar systemen continu bij in lijn met de laatste beschikbare security updates; ook voor de onlangs bekende kwetsbaarheden (CryptoAPI en RD Gateway) op systemen met Microsoft Windows. De continue monitoring zorgt ervoor dat in geval van nood direct kan worden ingegrepen.

Indien er vragen zijn over dit bericht, dan kunt u terecht bij uw contactpersoon of via de contactgegevens hieronder.

Wilt u meer informatie?


Bel ons: 040 – 26 01 200
E-mail ons: info@itandcare.nl