my-care

Persoonlijk werk & vitaliteitsplatform voor werknemers


De wereld om ons heen verandert in een razend tempo. De arbeidsmarkt vraagt een grotere mate van zelfredzaamheid van mensen. Zo krijgen werknemers meer en meer zelf de regie en verantwoordelijkheid om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven. Zij kunnen daarop voor een groot gedeelte zelf een positieve invloed uitoefenen. Inzicht in de eigen gezondheid en adviezen ter verbetering zijn hierbij van groot belang.

my-care is het persoonlijke werk & vitaliteitsplatform voor werknemers, van waaruit de werknemer gedurende het gehele werkzame leven curatief en preventief wordt ondersteund om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven. my-care is het persoonlijk online platform waarmee de werknemer altijd en overal toegang heeft tot een compleet beeld van zijn verzuim(geschiedenis), fysieke gezondheid en vitaliteit.

Preventief medisch onderzoek

De gegevens over de fysieke gezondheid en vitaliteit zijn gebaseerd op de uitslagen van een preventief medisch onderzoek (PMO). Dit onderzoek bestaat uit een vragenlijst en een lichamelijk onderzoek. De vragenlijst verschaft inzicht in de werkbeleving, het welzijn en het werkvermogen van de werknemer. Zaken als arbeidsomstandigheden, leefstijl en erfelijkheid komen eveneens aan de orde. Binnen het lichamelijk onderzoek is er niet alleen aandacht voor de biometrie, maar ook het hart, de longen, het bloed en de urine kunnen worden onderzocht.

Wanneer de werkgever een PMO collectief aanbiedt, is de inhoud van het onderzoek afgestemd op de specifieke werkomstandigheden en samengesteld met de bedrijfsarts, de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging, de directie en leidinggevende(n).

Vitaliteits- en gezondheidsindex

De uitslagen van een PMO worden opgenomen in my-care. Deze zijn beveiligd en alleen voor de werknemer zelf toegankelijk.

De uitkomsten van zowel de vragenlijst als het lichamelijke onderzoek worden gepresenteerd aan de hand van de Vitaliteits- en gezondheidsindex. Daarmee krijgt de werknemer direct een indruk van de huidige inzetbaarheid. De Vitaliteits- en gezondheidsindex kent acht specifieke onderdelen verdeeld over twee groepen, te weten:

Beïnvloeders:

  • Energiebronnen
  • Stressoren
  • Persoonlijke kracht
  • Leefstijl

Uitkomsten:

  • Psychische gezondheid
  • Motivatie
  • Lichamelijke gezondheid
  • Werkprestatie en verzuim

Samen werken aan duurzame inzetbaarheid

Op basis van de uitkomsten van het PMO ontvangt de werknemer professioneel advies van de bedrijfsarts. Met dit advies kan – onder begeleiding van de vitaliteitscoach – actie(s) ondernomen worden om met de eigen gezondheid en vitaliteit aan de slag te gaan.

Zelfstandig aan de slag

Indien beschikbaar gesteld door de werkgever, kunnen werknemers via het onderdeel ‘Mijn acties’ in my-care ook zelfstandig werken aan hun duurzame inzetbaarheid. Mijn acties biedt werknemers zelftests, video’s, tips en e-coachingsprogramma’s op het gebied van bijvoorbeeld werk-privé balans, gezonde voeding, vitaliteit, assertiviteit en stoppen met roken.

24/7 toegankelijk

Werknemers hebben 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot my-care. Doordat my-care te gebruiken is op verschillende devices hebben zij altijd en overal toegang tot hun persoonlijke werk & vitaliteitplatform.

Privacy en dataveiligheid

IT&Care hanteert de hoogste standaarden in privacy en dataveiligheid en gaat verder dan de wettelijke standaard. Wij zijn immers van mening dat gegevens van werknemers altijd met de uiterste zorgvuldigheid dienen te worden behandeld. my-care voldoet daarom ook aan de actuele privacywetgeving en de hoogste graad van informatie- en privacybeveiliging ISO 27001. Lees hierover meer in ons privacy regelement.

Meer weten over my-care?


Neem gerust contact op met Support.