rie-manager

Moderne, online tool voor RI&E


De rie-manager is een moderne, online tool om uw RI&E digitaal uit te voeren en actueel te houden. Hiermee inventariseert u gestructureerd en efficiënt de arbeidsrisico’s binnen uw organisatie en houdt u deze onder controle. De rie-manager is eenvoudig en flexibel. U kunt zelf de RI&E voor uw organisatie inrichten en uitvoeren. Zo heeft u met de rie-manager zelf de controle over uw RI&E. Uiteraard ondersteunt IT&Care waar nodig.

Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

Iedere organisatie met medewerkers is in Nederland wettelijk verplicht een risico-inventarisatie en –evaluatie op te stellen en actueel te houden.

Of uw organisatie nu groot en complex is, of juist klein, u wilt de RI&E op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier inrichten en uitvoeren.

Dat kan met de rie-manager . Hiermee voldoet u niet alleen aan de wettelijke verplichting, maar kunt u uw organisatie ook daadwerkelijk beter maken door de risico’s en maatregelen op een eenvoudige wijze te beheren én te beheersen.

Met de rie-manager bent u geheel vrij om dit proces en de werkwijze zelf in te richten en vorm te geven.

Wilt u verdiepende onderzoeken uitvoeren, of uw verdiepende onderzoeken koppelen aan de rie-manager ? Lees dan meer over de Enquête Manager.

De kracht van de rie-manager

De rie-manager is een flexibel systeem en ondersteunt u in uw RI&E-proces. De applicatie is op eenvoudige wijze in te richten, specifiek voor uw organisatie, van eenmanszaak tot multinational. U kunt gebruik maken van standaard vragenlijsten, die gemakkelijk aan te passen zijn naar uw wensen, of u kunt uw eigen vragenlijst(en) invoeren.

De rie-manager

 • biedt een compleet en actueel overzicht van risico’s en maatregelen;
 • faciliteert actiegerichte opvolging door:
  • het benoemen van verantwoordelijke(n) bij acties;
  • e-mailalerts en journaalitems aan verantwoordelijke(n) als reminder;
 • beschikt over uitgebreide rapportagemogelijkheden;
 • is een online tool, dus altijd en overal te benaderen en te gebruiken. Hierdoor heeft u geen ondersteuning nodig van de eigen ICT-afdeling;
 • is optimaal beveiligd conform ISO 27001 en NEN 7510;
 • is in het Nederlands en Engels beschikbaar;
 • is ook beschikbaar in een ‘single user’ variant met beperkte functionaliteit; bijvoorbeeld voor brancheorganisaties.

Flexibel en eenvoudig

Werken met de rie-manager betekent werken met een flexibel en veelzijdig systeem. U hebt alle vrijheid om de rie-manager zo in te richten, dat het RI&E-proces in uw organisatie optimaal ondersteund wordt.

 • Het aantal RI&E’s dat u kunt uitvoeren en beheren is onbeperkt.
 • Er zit geen beperking aan het aantal gebruikers in de rie-manager .
 • Iedere gebruiker krijgt een rol toebedeeld met daarbij behorende (lees- of schrijf)rechten.
 • U kunt een onbeperkt aantal vragenlijsten invoeren.
 • Iedere vragenlijst kunt u volledig op maat maken, of u kunt gebruik maken van standaard vragenlijsten.
 • U hebt altijd actueel inzicht door online overzichten.
 • Er zijn meerdere rapporten beschikbaar.
 • Er is inzagerecht tot (een deel van) de applicatie voor derden (zoals OR of PVT).

Plan van Aanpak: inzicht in resultaat en acties

De rie-manager geeft een helder overzicht van de beheerste en aan te pakken risico’s voor uw organisatie, in het geheel of per organisatieonderdeel (vestiging, afdeling, functiegroep, etc.). Dit resulteert in een Plan van Aanpak met verbetermaatregelen.

Aan deze maatregelen kunnen verantwoordelijkheden en termijnen worden gekoppeld. Zo laat de rie-manager zien welke werkzaamheden moeten worden verricht, door wie en wanneer. Uitgevoerde werkzaamheden kunnen bij de maatregel worden bijgehouden, evenals de status ervan. De actuele status van maatregelen is op ieder moment in te zien, zodat u altijd een up-to-date overzicht heeft van uitgevoerde en lopende acties.

Altijd benaderbaar én optimaal beveiligd

De rie-manager is een online tool en daardoor altijd en overal te benaderen en te gebruiken. Alle gegevens in de rie-manager zijn optimaal beveiligd conform ISO 27001 en NEN 7510.

De RI&E is een continu proces om de risico’s in uw organisatie actief te beheersen en te minimaliseren en arbeidsomstandigheden te verbeteren. De rie-manager biedt ondersteuning voor het RI&E-proces als onderdeel van uw dagelijkse bedrijfsvoering.

Verdieping van de RI&E met de Enquête Manager

Uw RI&E is uitgevoerd. Mogelijk komen er zaken uit naar voren die verder onderzoek of verdieping nodig hebben. Bijvoorbeeld een klimaatonderzoek. Dit kunt u eenvoudig zelf met inzet van de Enquête Manager.

Met de Enquête Manager kunt u eenvoudig specifieke enquêtes opzetten om thema’s in uw organisatie nader te onderzoeken. Voordeel van de integratie van deze tool in de rie-manager , is dat de resultaten direct teruggekoppeld kunnen worden en in uw RI&E en in de rie-manager kunnen worden verwerkt. Zo houdt u alles centraal.

Ook biedt de Enquête Manager zogenaamde QuickScans op de gebieden werkdruk, thuiswerken en psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Deze korte vragenlijsten onderzoeken de actuele stand van zaken op deze thema’s in uw organisatie. Aan de hand van de uitkomsten kan de RI&E worden aangevuld, of het beleid worden aangepast.

Meer weten over rie-manager ?


Wij geven u graag nadere informatie.

Maak een afspraak met Marco Ruivenkamp of Kirsten van Es. (ma, di en do). Bel ons op 06 – 5430 3150 / 06 – 1280 7998 of stuur een e-mail naar rie-manager@mensely.nl