we-care

Integraal Gezondheidsmanagement voor werkgevers


we-care is een unieke organisatie- en afdelingsgerichte gezondheidsmanagementportal voor werkgevers. we-care biedt uw organisatie in één oogopslag inzicht in de belangrijkste (stuur)informatie op het gebied van preventie, verzuim en gezondheid. Het brengt u als werkgever in direct contact met het gezondheidsteam van uw arbodienst, om optimaal te werken aan de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

we-care wordt door IT&Care voortdurend verder ontwikkelt. Dit betekent dat we altijd inspelen op wensen van onze klanten en de snel veranderende wereld om ons heen. U heeft zo een up-to-date integraal gezondheidsmanagementsysteem tot uw beschikking.

Preventie

Hoe vitaal en gezond zijn uw medewerkers en dus uw organisatie? Het Preventief Medisch Onderzoek geeft antwoord en inzicht. Wanneer het Preventief Medisch Onderzoek volledig is uitgevoerd, wordt het resultaat getoond in we-care. Natuurlijk samen met de rapportage.

Verzuim

we-care biedt goede verzuim- en herstelregistratie. Op bedrijfs-, afdelings- en personeelsniveau krijgt u bovendien relevante, kwantificeerbare managementinformatie met betrekking tot verzuimnormen, -gegevens, -statistieken en verzuim- en procesanalyses. Met deze rapportages kunt u uw verzuimproces in goede banen leiden. Daardoor kunt u in we-care doelgerichte acties uitvoeren en ontstaat er binnen uw organisatie een bewustwordingsproces met als gevolg actieve betrokkenheid bij het verzuim. Daarnaast biedt we-care de mogelijkheid tot integrale dossiervorming: uw aantekeningen, gecombineerd met de terugkoppelingen van uw arbodienst, overzichtelijk in één dossier.

Uw gezondheidsteam

In we-care is in één oogopslag het complete gezondheidsteam van uw arbodienstverlener voor uw organisatie inzichtelijk, inclusief hun contactgegevens. Zo komen u, uw HR-professionals en uw leidinggevenden via we-care snel met hen in contact.

Koppelvlak met uw eigen HR-systeem

we-care is ook het koppelvlak waarmee u gegevens uit uw HR-systeem op een gestandaardiseerde wijze uitwisselt. Hiermee sluit u we-care eenvoudig aan op uw HR-systeem. Daarnaast is het mogelijk om vanuit we-care geautomatiseerd en volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens uw arbodienst te informeren.

24/7 toegankelijk

Gebruikers, uw leidinggevenden en HR-management, hebben met een persoonlijk wachtwoord en individuele inlognaam 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang. Doordat we-care te gebruiken is op ieder gewenst device – uw computer, tablet of telefoon – hebt u altijd en overal toegang tot uw integraal gezondheidssysteem.

Privacy en dataveiligheid

IT&Care hanteert de hoogste standaarden in privacy en dataveiligheid en gaat verder dan de wettelijke standaard. Wij zijn immers van mening dat gegevens van werknemers altijd met de uiterste zorgvuldigheid dienen te worden behandeld. we-care voldoet daarom ook aan de actuele privacywetgeving en de hoogste graad van informatie- en privacybeveiliging ISO 27001. Lees hierover meer in ons privacy regelement.

Meer weten over we-care?


Neem gerust contact op met Debbie Wierenga.